Openingstijden: Maandag t/m vrijdag - 08:30 tot 17:00 uur

E-mail:

info@biobalance7.nl

Telefoon:

(0511) 43 20 55

Over onze darmen - BioBalance7

    • Home
    • Over onze darmen

Al sinds jaar en dag onderzoeken wetenschappers over heel de wereld de relatie van onze darmen tot onze gezondheid. Over hoe onze darmflora precies is samengesteld en wat ze allemaal doen, is zeker nog niet alles bekend. Wat we nu wel weten van wat er zich allemaal tussen ons lichaam en de micro organismen afspeelt, is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Als we ervan uitgaan dat er zo’n duizend verschillende soorten micro organismen zijn.

Vast staat dat onze darmen overwegend bevolkt worden door micro organismen. De laatste jaren zijn de onderzoekers er wel van overtuigd geraakt dat de samenstelling van de darmflora één van de belangrijkste voorwaarden is voor de mate van gezondheid.

Er wordt daarom op dit moment veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van onze darmflora. Zo is er het ‘International Microbiome Project’, een samenwerking van acht Europese universiteiten (met onder andere het AMC te Amsterdam, de Vrije Universiteit te Brussel en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Zij onderzoeken welke groepen micro organismen gelinkt kunnen worden aan specifieke ziektes zoals diabetes, chronische darmontstekingen en allergieën.

Ieder mens heeft zo’n 1000 soorten micro organismen in een unieke samenstelling. Zonder deze micro organismen kan een mens niet overleven. De diverse bacteriegroepen zorgen in principe voor een evenwicht en oefenen zo invloed uit op de gezondheid. De samenstelling van de darmflora heeft niet te maken met leeftijd, ras of man en vrouw. Voeding verandert deze samenstelling niet op korte termijn, maar kan op langere termijn wel enige invloed hebben.

Uit onderzoek naar de micro organismen van specifieke groepen, zoals mensen met diabetes, bleek dat deze mensen een bepaalde groep micro organismen missen. Het lijkt dat het missen van één groep micro organismen diabetes en obesitas tot gevolg kan hebben. De onderzoekers hebben al wel kunnen vaststellen om welke micro organismen het gaat, maar deze nog niet kunnen isoleren.

De verwachting is dat binnen een aantal jaren de wetenschap in staat is de relatie tussen (groepen) micro organismen en specifieke ziektes kan aantonen, en zo ook de oorzaken van deze ziektes kunnen opheffen.

Zeker is dat een optimale samenstelling van onze darmflora van groot belang is voor onze gezondheid.